dfv
Ulica była pełna pozujących do zdjęć Wietnamek.
Główna ulica Sajgonu przystrojona z okazji Tetu kwiatami oraz wielkimi rzeźbami

Sajgon